Nieuwsgierige Goulds

Het valt me keer op keer op hoe nieuwsgierig de Roodkop Gouldamadines zijn. 

Posted on October 5, 2014 .