Daar is de lente, daar is de Boerenzwaluw! | Natuurpunt

De Boerenzwaluw is een opvallende verschijning door zijn blauwzwarte verenkleed met lange buitenste staartveren en door zijn grote wendbaarheid in de vlucht tijdens de jacht op vliegende insecten. Maar het gaat niet goed met de Boerenzwaluw. De terugval is opvallend: in de jaren ‘70 telde de Vlaamse broedpopulatie nog rond de 170.000, in 1997 was dat aantal gehalveerd en in 2002 werd hun aantal op 20 à 30.000 geschat. Ondanks jaarlijkse fluctuaties is er duidelijk sprake van een negatieve trend.

Bij ons zitten ze inderdaad ook niet meer. Jammer. Het waren frivole vogeltjes die ik graag bezig zag.

Posted on May 8, 2016 .