Video van de week: Zebravinken en onkruiden

Zebravinken houden zich bezig met enkele onkruiden zoals Europese Hanepoot en Straatgras. 

Posted on September 28, 2016 .