Posts tagged #Trekvogels

Vogelgriep - nieuwe maatregelen in België

Vogelgriep - KBOF

Auteur: Philippe Houdart (FAVV - Directeur crisispreventie en -beheer)

De wetgeving voor vogelgriep (KB van 5 mei 2008 en zijn wijziging van 8 mei 2013) maakt op veel vlakken een onderscheid tussen pluimvee en andere vogels, maar niet voor wat betreft verzamelingen. De reden daarvoor is dat vogelgriepvirussen weliswaar in de eerste plaats opduiken bij watervogels en bij de "klassieke" pluimveesoorten (kippen, kalkoenen, kwartels, fazanten, patrijzen, parelhoenders, ...) en loopvogels, maar sommige virussen kunnen ook bij andere vogelsoorten voorkomen.

Omwille van de dreiging vanuit NL, laat onze wetgeving op dit ogenblik dan ook niet toe dat pluimvee en vogels verzameld worden.

De enige uitzonderingen op dit verbod zijn:

  • de wekelijkse markten;
  • tentoonstellingen en prijskampen van pluimvee van particulieren en van vogels op voorwaarde dat er geen dieren van eigenaar  wisselen (anders is het geen tentoonstelling of prijskamp meer, maar een ruilbeurs of verkoopsbeurs),
  • de dieren in de 10 dagen voor het evenement afgezonderd hebben gezeten om contact met wilde vogels te vermijden.
  • registratie bij FAVV 48u op voorhand,
  • lijst deelnemers moet bijgehouden worden,
  • aanwezigheid erkende dierenarts voor toezicht.

Evenementen waar vogels of pluimvee te koop worden aangeboden of geruild worden zijn dus momenteel niet toegelaten.

Uiteraard evalueren wij de situatie dagelijks. Ik sluit dan ook niet uit dat er op termijn versoepelingen komen voor bijv. verzamelingen waaraan uitsluitend vogels deelnemen en geen pluimvee.

Op dit ogenblik is evenwel de situatie nog te onduidelijk en te precair om nu al uitzonderingen te voorzien.

Waar iedereen voor vreesde, is uitgekomen. Er worden extra maatregelen genomen om de verspreiding van vogelgriep tegen te gaan. Probeer deze zo goed als mogelijk op te volgen, zodat we deze 'crisis' snel overwinnen.  

Organiseert jouw club nog een tentoonstelling? Informeer je dan goed en neem de nodige voorzorgen. Veel succes!