Lijst met sprekers en hun onderwerpen. Zoek jij nog een spreker voor jouw clubvergadering of vogelevenement?
Contacteer dan zeker onderstaande sprekers!


Naam: Erwin Lens

Aanbod: 
spreekbeurt 1 : deel 1 eivoer maken - deel 2 vogels opbrengen met de hand
spreekbeurt 2 : deel 1 het kweken van hybriden (mijn eigen ervaring ) africhten voor TT en vogels bewerken

Contact opnemen: lens.e@pandora.be of 0486 68 25 18

 

Naam: Roger Vanlook

Aanbod: 
Europese vogels algemeen
Europese vogels kweken
Europese mutanten en vererving
Insecteneters
Wetgeving ivm vogels houden
Voeding en onkruiden
Kleurkanaries
Hybrieden
Zaadetende exoten
Huisvesting

Digitale beelden met ondersteuning van beamer

Contact opnemen: 
Duivenstraat 4
3582 Beringen
011/427572 0498/081694
rogervanlook@skynet.be

 

Naam: H. Wagenaar

Aanbod: # Spatten in bad © (allround) 
Een unieke en geheel andere kijk op vogels! 
Vele Europese vogelsoorten, aangevuld met een fraaie collectie vogels uit alle windstreken.

# Papegaaien in het wild I © (Midden- en Zuid Amerika)
of
# Papegaaien in het wild II © (Afrika, Azië en Australië) 
Een unieke verzameling beeldmateriaal van Papegaaiachtigen in het wild, waaronder enkele zeer zeldzame
opnames, leveren een bijzondere indruk van hun interessante natuurlijke leefgewoonten.

# Beter een vogel in de hand . . . . © (Europese vogels)
een kijkje binnen de wereld van het ringwerk t.b.v. wetenschappelijk onderzoek aan wilde Europese vogels.

# Beautiful Birds - de mooiste vogels van de wereld © (allround)
een topselectie van hoogwaardig digitaal beeldmateriaal van vogels uit de hele wereld.

# Interactie bij vogels (allround)
bijzondere beelden van interessante gedragspatronen bij vogels onderling of met andere levensvormen. 

# Bij de Prachtvinken thuis © (Afrika, Azië en Australië)
Schitterende en opmerkelijke beelden van vele bekende en ook minder bekende soorten Prachtvinken
in hun natuurlijke omgeving.

# Vogels van weiden en akkers © (Europese vogels)
Een fraaie indruk van het leven van vele weidevogelsoorten in bredere zin, 
waarbij naast de ‘klassieke’ soorten o.a. ook aandacht voor zangvogels uit dit biotoop.

# In Vogelvlucht © (allround)
een avondvullend aanbod van indrukwekkende vliegbeelden van vele fraaie vogelsoorten uit alle
werelddelen. 

# Predatie bij vogels © (allround)
Het aloude gegeven ‘eten en gegeten worden’ vormt een belangrijke factor in het voortbestaan van vrijwel alle levende organismen.
Aan de hand van uniek beeldmateriaal krijgt u middels deze lezing inzicht in de niet zelden onverwachte maar altijd interessante eetgewoonten van vogels.

Contact opnemen: rupicola1@online.nl

 

Naam: Cliff Mostien

Aanbod: 

1) “Forpussen”: kweek, voeding, bespreking van alle soorten + mutaties (grijsrug). Van elke soort & mutatie zijn er prachtige foto’s.

2) “Tentoonstellen een kunst op zich”: bespreking van de meest voorkomende parkieten op onze TT. Waar dienen we op te letten als we gaan tentoonstellen? Wat zeggen de standaardeisen?

3) “Parkieten kweken”: bespreking van meest voorkomende parkieten: voeding, huisvesting en kweekgedrag

4) “Loro Parque”: een reisverslag van de meest interessante bezienswaardigheden van het eiland Tenerife. Bijzondere aandacht wordt geschonken aan Loro Parque, welke één van ’s werelds grootste parkieten- en papegaaiencollecties huisvest.

5) “Bolborhynchus en Brotogeris”: huisvesting, voeding, kweekverslagen en een overzicht van alle bestaande soorten en hun mutaties.

6) Pyrrhura’s: de verschillende soorten & hun natuurlijke biotoop, huisvesting, kweek, voeding, vererving, mutaties, enz.

7) Lori’s: de verschillende soorten & hun natuurlijke biotoop, huisvesting, kweek, voeding, vererving, mutaties, enz.

8) Parrots in the land of Oz: een prachtige natuurdocumentaire volledig Nederlandstalig ondertiteld, gevolgd door een bespreking van de vogels in de documentaire.

9) Kaketoes: de verschillende soorten, hun natuurlijke biotoop, huisvesting, kweek, voeding, enz.

!!! NIEUW !!!

10) Amazones en ara’s: de verschillende soorten, hun natuurlijke biotoop, huisvesting, kweek, voeding, enz.

Elke lezing duurt ongeveer 2u, naargelang de wens. Van elke besproken soort zijn er prachtige foto’s ingewerkt in de presentatie om het geheel aantrekkelijk & leerrijk te maken voor iedereen! Achteraf is er ruime tijd om vragen te stellen.

De voordrachten kunnen alle weekdagen, weekend en feestdagen mits voldoende op voorhand geboekt. Er zijn geen beperkingen qua afstand.

Contact opnemen: cliff_mostien@yahoo.com of +32 (0) 497 65 46 19